Serwonapędy SD6 z funkcjami bezpieczeństwa

moduł bezpieczeństwa, serwonapędy safety

 • Z lewej strony zdjęcia serwonapędy SDS5000 / MDS5000 firmy Stoeber wyposażone w funkcje bezpieczeństwa STO wraz ze schematem obwodu bezpieczeństwa. Uzyskana kategoria to SIL 2 PL d.
 • Z prawej strony zdjęcia sterowniki silnika SD6/SE6 firmy Stoeber wraz ze schematem obwodu bezpieczeństwa. Obsługa dodatkowych funkcji bezpieczeństwa w serwonapędzie zmniejsza ilość dodatkowych urządzeń oraz pozwala uzyskać wyższą kategorię bezpieczeństwa maszyny SIL 3 PL e.

Wykresy dla wybranych funkcji bezpieczeństwa w serwonapędach:

moduł bezpieczeństwa, serwonapędy safety

Jest to funkcja bezpiecznego zatrzymania w kategorii 1. Zatrzymanie w zdefiniowanym czasie następnie uruchomienie bezpiecznego wyłączenia momentu STO.

 • Safe Stop 2 (SS2)

moduł bezpieczeństwa, serwonapędy safety

Jest to funkcja bezpiecznego zatrzymania w kategorii 2. Zatrzymanie w zdefiniowanym czasie następnie uruchomienie trybu bezpiecznego operacyjnego SOS.

 • Safety-Limited Speed (SLS)moduł bezpieczeństwa, serwonapędy safetyJest to funkcja polegająca na monitorowaniu prędkości. Definiujemy wartość prędkości po przekroczeniu którego następuje zaplanowane działanie.

 • Safe speed range (SSR)

  moduł bezpieczeństwa, serwonapędy safety
  Jest to funkcja polegająca na monitorowaniu prędkości. Definiujemy górny oraz dolny zakres prędkości po przekroczeniu którego następuje zaplanowane działanie.

 • Safe Direction (SDI)

  moduł bezpieczeństwa, serwonapędy safety
  Jest to funkcja polegająca na monitorowaniu kierunku obrotów. Definiujemy kierunek obrotów po zmianie tego kierunku następuje zaplanowane działanie.

 • Safe Operating Stop (SOS)

  moduł bezpieczeństwa, serwonapędy safety
  Jest to stan gdzie następuje wstrzymanie pracy oraz przejście w bezpieczne oczekiwanie na kontynuacje pracy. Stosowane gdy operator musi wykonać jakąś czynność bez przerywania pracy całej maszyny.

 • Safely-Limited Increment (SLI)

  moduł bezpieczeństwa, serwonapędy safety
  Jest to funkcja polegająca na monitorowaniu inkrementów. Definiujemy górny oraz dolny zakres inkrementów po przekroczeniu którego następuje zaplanowane działanie.

 • Safely- limited Position (SLP)

  moduł bezpieczeństwa, serwonapędy safety
  Jest to funkcja polegająca na monitorowaniu pozycji. Definiujemy górny oraz dolny zakres pozycji po przekroczeniu którego następuje zaplanowane działanie.

 • Safe Brake test (SBT)

  moduł bezpieczeństwa, serwonapędy safety
  Jest to funkcja polegająca na okresowym testowaniu sprawności hamulców/luzowników na silniku.

442796_02_en.pdf Instrukcja obsługi modułu bezpieczeństwa w serwonapędach firmy Stober