Aplikacje – Funkcje bezpieczeństwa zintegrowane w sterowniku silnika SD6

Z prawej strony sterownik silnika SE6 firmy Stoeber wraz ze schematem obwodu bezpieczeństwa. Obsługa dodatkowych funkcji bezpieczeństwa w serwonapędzie SD6 zmniejsza ilość dodatkowych urządzeń oraz pozwala uzyskać wyższą kategorię bezpieczeństwa maszyny SIL 3 PL e.

 

Bezpieczeństwo zintegrowane ze sterownikiem ruchu silnika firmy Stoeber.

 • Z lewej strony zdjęcia serwonapędy SDS5000 / MDS5000 firmy Stoeber wyposażone w funkcje bezpieczeństwa STO wraz ze schematem obwodu bezpieczeństwa. Uzyskana kategoria to SIL 2 PL d.
 • Z prawej strony zdjęcia sterowniki silnika SD6/SE6 firmy Stoeber wraz ze schematem obwodu bezpieczeństwa. Obsługa dodatkowych funkcji bezpieczeństwa w serwonapędzie zmniejsza ilość dodatkowych urządzeń oraz pozwala uzyskać wyższą kategorię bezpieczeństwa maszyny SIL 3 PL e.

442796_01_hb_se6_en.pdf – Instrukcja obsługi modułu bezpieczeństwa SE6 dla serwonapędów SD6 firmy Stoeber w j.angielskim

Poniżej wykresy dla wybranych funkcji bezpieczeństwa:

 

 • Safe Stop 1 (SS1)

Jest to funkcja bezpiecznego zatrzymania w kategorii 1. Zatrzymanie w zdefiniowanym czasie następnie uruchomienie bezpiecznego wyłączenia momentu STO.

 • Safe Stop 2 (SS2)

Jest to funkcja bezpiecznego zatrzymania w kategorii 2. Zatrzymanie w zdefiniowanym czasie następnie uruchomienie trybu bezpiecznego operacyjnego SOS.

 • Safety-Limited Speed (SLS)

Jest to funkcja polegająca na monitorowaniu prędkości. Definiujemy wartość prędkości po przekroczeniu którego następuje zaplanowane działanie.

 • Safe speed range (SSR)

Jest to funkcja polegająca na monitorowaniu prędkości. Definiujemy górny oraz dolny zakres prędkości po przekroczeniu którego następuje zaplanowane działanie.

 • Safe Direction (SDI)

Jest to funkcja polegająca na monitorowaniu kierunku obrotów. Definiujemy kierunek obrotów po zmianie tego kierunku następuje zaplanowane działanie.

 • Safe Operating Stop (SOS)

Jest to stan gdzie następuje wstrzymanie pracy oraz przejście w bezpieczne oczekiwanie na kontynuacje pracy. Stosowane gdy operator musi wykonać jakąś czynność bez przerywania pracy całej maszyny.

 • Safely-Limited Increment (SLI)

Jest to funkcja polegająca na monitorowaniu inkrementów. Definiujemy górny oraz dolny zakres inkrementów po przekroczeniu którego następuje zaplanowane działanie.

 • Safely- limited Position (SLP)

Jest to funkcja polegająca na monitorowaniu pozycji. Definiujemy górny oraz dolny zakres pozycji po przekroczeniu którego następuje zaplanowane działanie.

 • Safe Brake test (SBT)

Jest to funkcja polegająca na okresowym testowaniu sprawności hamulców/luzowników na silniku.