PROFIDrive w serwonapędach Stober

PROFIDrive, profinet, serwonapędy 

Aplikacja PROFIdrive w serwonapędach SC6 oraz SI6 dostępna w oprogramowaniu DS6 firmy Stober.

Oprogramowanie Drive Control Suite (DS6) dla serwonapędów SC6 oraz SI6 firmy STÖBER oferuje wygodne funkcje do wydajnej konfiguracji projektu i uruchamiania serwonapędów w zastosowaniach wieloosiowych i jednoosiowych. Aplikacja PROFIdrive zawarta w tym oprogramowaniu zawiera różne klasy aplikacji dla profili ruchu opartych na sterowniku i serwonapędzie. Tryb Jog jest dostępny we wszystkich klasach aplikacji do uruchamiania, pracy awaryjnej oraz prac konserwacyjnych lub naprawczych. PROFIdrive jest oparty na znormalizowanym międzynarodowo profilu napędowym dla napędów elektrycznych zgodnie z IEC 61800-7-303 (wersja 4.2).

W celu uruchomienia aplikacji Profidrive w serwonapędach Stober SC6 lub SI6 musimy posiadać:

 • Urządzenie serii SC6 lub SI6 z oprogramowaniem w wersji V 6.5-F-PN lub nowszej
 • Oprogramowanie Drive Control Suite w wersji 6.5-F lub nowszej, w połączeniu z
 • Sterownik Siemens SIMATIC S7-1500
 • Oprogramowanie automatyki Siemens Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) w wersji V16 lub nowszej

Kroki które należy wykonać to:

 1. Zdefiniuj, w jaki sposób mają być sterowane serwonapędy.
 2. Drive Control Suite:

Zaprojektuj wszystkie serwonapędy, sparametryzuj ogólne ustawienia sieci PROFINET oraz funkcji bezpieczeństwa, wymagane limity, skalowania oraz typ silnika. Zdefiniuj sposób referowania oraz typ osi, zakres pozycjonowania. Następnie prześlij swoją konfigurację do sterowników napędów oraz korzystając z paneli przeprowadź test konfiguracji.

 1. TIA portal:

Zmapuj swoją rzeczywistą sieć PROFINET w TIA Portal, skonfiguruj poszczególne węzły i sparametryzuj sterowanie serwonapędami. Przenieś konfigurację do sterownika i uruchom sieć PROFINET.

Klasy aplikacji oraz dostępne telegramy komunikacyjne:

Aplikacja PROFIdrive udostępnia 3 klasy aplikacji w trybie produkcyjnym.

Klasa aplikacji 1 (AC1- Application class 1)

 • Zadawanie prędkości przez kontroler
 • Telegramy standardowe 1, 2 lub 3

Klasa aplikacji 3 (AC3 – Application class 3)

 • Zadawanie pozycji przez kontroler
 • Telegram Siemensa 111

Klasa aplikacji 4 (AC4 – Application class 4)

 • Zsynchronizowane, cykliczne zadawanie prędkości przez sterownik
 • Telegram standardowy 3

Podczas uruchamiania, obsługi awaryjnej oraz prac konserwacyjnych lub naprawczych można użyć trybu jog (obsługa ręczna), aby przesunąć napęd niezależnie od sterownika.

Klasa aplikacji 1 (AC1) jest przeznaczona dla osi z regulacją prędkości i obejmuje kontrolę prędkości za pomocą zintegrowanego generatora profili. Zadane wartości prędkości są przesyłane przez sterownik i odczytywane w serwonapędzie zgodnie z czasem cyklu. Pełna regulacja prędkości odbywa się w serwonapędzie. Standardowy telegram 1 przekazuje wartość zadaną prędkości w formacie 16 bitów. Standardowy telegram 2 przesyła wartość zadaną prędkości w formacie 32 bitowym. Standardowy telegram 3 przesyła wartość zadaną prędkości w rozdzielczości 32 bitów z 1 pozycją enkodera.

PROFIDrive, profinet, serwonapędy

Klasa aplikacji 3 (AC3) jest przeznaczona dla osi z regulacją położenia. W tej klasie na sterowniku działają tylko procesy technologiczne wyższego poziomu. Interpolacja, sterowanie położeniem i sterowanie prędkością są realizowane bezpośrednio w serwonapędzie. Wartość zadaną można określić w trybie MDI (tryb poleceń) lub w trybie programu (tryb bloku ruchu). Stosowany jest telegram Siemens 111 pojedynczego pozycjonera.

PROFIDrive, profinet, serwonapędy

Klasa aplikacji 4 (AC4) jest przeznaczona dla osi z regulacją prędkości. Ta klasa aplikacji definiuje interfejs wartości zadanej prędkości z procesem regulacji prędkości w serwonapędzie i regulacji położenia w sterowniku. Pętla sterowania pozycją jest zamykana przez magistralę. W celu zapewnienia optymalnej interakcji sterownik i serwonapędy są synchronizowane przez PROFINET IRT. Umożliwia to zastosowanie robotyki i obrabiarek ze skoordynowanymi sekwencjami ruchu wielu napędów. Wykorzystywany jest standardowy telegram 3 (ustawiona wartość prędkości 32 bitowa z 1 pozycją enkodera).

PROFIDrive, profinet, serwonapędy

Dokładny opis prezentowanej aplikacji można znaleźć w instrukcji PROFIdrive – SC6, SI6 Manual dostępnej w dokumentacji

443270_01_HB_PROFIdrive_SC6_SI6_en.pdf – Instrukcja obsługi profiDrive w j.angielskim

 Zachęcamy do kontaktu po więcej szczegółów www.demero.pl  lub biuro@demero.pl