Silniki elektryczne

Elektryczne silniki synchroniczne (serwosilniki) na magnesach trwałych, asynchroniczne (indukcyjne), aseptyczne (higieniczne), nierdzewne, przeciwwybuchowe Ex / Exd, 3-/1-fazowe i inne.

Silniki asynchroniczne

Elektryczne silniki indukcyjne, asynchroniczne, w klasie energooszczędności IE2/IE3, z enkoderami, wentylatorami, hamulcami, teatralne, zanużeniowe, washdown, nierdzewne, 3-fazowe, 1-fazowe, przeciwwybuchowe Exd, higieniczne.

Silniki liniowe

Elektryczne synchroniczne silniki liniowe AC z magnesami trwałymi, z liniowymi prowadnicami wózka i enkoderami liniowymi (magnetycznymi systemami pomiarowymi)

Serwosilniki Stober

Elektryczne silniki serwo ze sprzężeniem zwrotnym (EnDAT, Hiperface, Resolwer) lub bez, dwu- lub jedno-kablowe, z pełnym lub wałem drążonym, z hamulcem, wentylatorem, ze specjalnym lakierem.