Serwonapędy MDS5000

Serwoprzetwornice MDS5000 ze sterownikami ruchu elektrycznych silników synchronicznych (serwosilnikwó) i asynchronicznych, 4 zestawy parametrów dla sterowania naprzemiennego max. 4 osi napędowych, współpraca z enkoderami absolutnymi i inkrementalnymi. Interfejs szeregowy RS232 dla komunikacji zgodnej z protokołem USS. Opcjonalnie z STO, karty I/O, komuniakcja ProfiNET,  EtherCAT, CANopen, Profibus, moduł sterowania hamulcem bezpieczeństwa.

SERWONAPĘDY MDS5000 FIRMY STOBER

 • W pełni cyfrowa oś pozycjonująca dla skutecznej automatyki
 • Funkcjonalny design obudowy z modułową strukturą sprzętową
 • W zakresie mocy od 0,75 do 45kW

Właściwości serwonapędów MDS5000:

 • Modułowa budowa
 • Budowa oparta na 32bitowym RISC procesorze.
 • 125 µs – czas reakcji regulatora prądowego.
 • 500 µs – czas reakcji zadziałania pozycjonowania i regulacji prędkości obrotowej
 • Bezpłatny software POSI-Tool do programowania, parametryzowania i diagnozowania.
 • Zintegrowane filtry sieciowe klasy A
 • Zintegrowany czoper hamowania (mechaniczny selektor hamowania) dla dynamicznego hamowania
 • Klasa ochrony IP20
 • Temperatura pracy od 0ºC do 45ºC przy znamionowych parametrach pracy
 • 2 niezależne przekaźniki/styczniki w serwonapędach MDS5000 (Jeden dla sterowania hamulcem bezpieczeństwa, Drugi dla wskazania gotowości działania serwonapędu)
 • Niezależne złącze wtykowe ENABLE (wejście ENABLE -zezwolenie na ruch, niezależny przekaźnik gotowości do pracy – złącze gotowości do pracy przetwornicy częstotliwości),

Strategia przeciwzakłóceniowa EMC w serwonapędach MDS5000:

 • Metalowa obudowa falownika jako część strategii przeciwzakłóceniowej EMC producenta.
 • Ekranowanie promieniowania elektromagnetycznego poprzez zwiększenie odporności i redukcję promieniowania zakłóceń
 • Przednia część serwonapędu wykonana z trwałego tworzywa sztucznego
 • W przednim panelu zostały umocowane: klawiatura, wyświetlacz LED, moduł parametrów aplikacji, interfejs szeregowy dla komunikacji z PC i sloty kart opcjonalnych.
 • Część sterująca została wydzielona od części mocy dla wyeliminowania wewnętrznych zakłóceń.
Cyfrowa komunikacja z serwosilnikami firmy Stober:
 • Serwonapędy MDS5000 posiadają wbudowaną bibliotekę serwosilników (silników synchronicznych) ED/EK/EZ i EZF i elektrycznych silników asynchronicznych MGS/IEC firmy STOBER
 • Pozwalają dodatkowo na konfigurację dowolnego silnika
 • Serwosilniki wyposażone w enkoder absolutny EnDAT firmy STOBER mają zaprogramowaną elektroniczną tabliczkę znamionową, która umożliwia automatyczne rozpoznanie serwosilnika i jego parametrów.
Koncepcja optymalizacji kosztów – Przełącznik osi serwo POSISwitch
 • Maksymalnie 4 osie napędowe momogą być sterowane naprzemiennie za pomocą tylko jednego MDS5000 i przełącznika osi POSISwitch AX5000
 • Przełączanie enkoderów absolutnych odbywa się za pomocą przełącznika osi POSISwitch AX5000
 • Przełączanie części mocy serwosilników, hamulców i czujników temperatury odbywa się za pomocą styczników.
 • Przetwornica wyczytuje na bieżąco aktualną pozycję wału serwosilnika z enkodera abolutnego EnDAT Multiturn wieloobrotowego

4 zestawy parametrów w serwonapędach MDS5000:

 • dla sterowania jednym silnikiem serwo lub asynchronicznym
 • dla sterowania sekwencyjnego 4 serwosilnikami z czterema zestawami parametrów.
 • dla sterowania sekwencyjnego dwoma silnikami asynchronicznymi z enkoderami i serwosilnikiem.

Serwonapędy MDS5000 zgodne z CE:

 • Wszystkie serwonapędy MDS5000 zgodne są z dyrektywami CE i spełniają kryteria dyrektywy niskonapięciowej EN50178
 • Standardowe wyposażenie zawiera olbrzymi pakiet przeciwzakłóceniowy, w tym filtr EMC przeciwzakłóceniowy, obudowę ze staliocynkowanej.
 • Poziomy i pojęcia są zdefiniowane według normy IEC1131
 • Wszystkie falowniki noszą znak CE
 • Spełniają wymogi UL 508C i UL 840

Sterowanie serwosilników (elektrycznych silników synchronicznych AC):

 • z enkoderami absolutnymi EnDAT 2.1 Multi-turn (wielo-obrotowymi),
 • z enkoderami Singleturn (jedno-obrotowymi),
 • z resolwerami

3 rodzaje sterowania elektrycznych silników asynchronicznych:

 • U/f: sterowanie częstotliwościowe od 0 maks do 400Hz,
 • SLVC: sterowanie wektorowe od 0 do 100Hz,
 • VC: sterowanie wektorowe stało-momentowe w pętli sprzężenia zwrotnego z enkoderem od 0 do 100Hz

Cyfrowe złącze enkodera (gniazdo 15-pin) dla:

 • enkoderów EnDAT 2.1 Singleturn (jedno-obrotowych),
 • enkoderów absolutnych EnDat 2.1 Multiturn (wielo-obrotowych),
 • enkoderów absolutnych SSI,
 • enkoderów inkrementalnych HTL i TTL.

Złącze szeregowe / interfejs szeregowy

 • Dla komunikacji serwofalownika MDS5000 z komputerem PC
 • Dla komunikacji przemysłowej RS232 zgodnej z protokołem USS

Opcjonalne karty I/O serwonapędów MDS5000:

 • SEA5000 / SEA5001: 2wej./2wyj.analogowe 5wej./2wyj.binarne, złącze enkodera TTL/SSI/step/dir
 • XEA5000 / XEA5001: 3wej./2wyj.analogowe 13wej./10wyj.binarne, złącze enkodera TTL/SSI/step/dir
 • REA5000 / REA5001: 2wej./2wyj.analogowe 5wej./2wyj.binarne, złącze enkodera EnDAT2.1/TTL/SSI i resolwera

Opcjonalne moduły komunikacji przemysłowej:

 • CAN5000 – karta komunikacji CAN-open
 • DP5000 – karta komunikacji Profibus-DP V1
 • ECS5000 – karta komunikacji EtherCAT
 • PN5000 – karta komunikacji Profinet

Niezawodność i odporność na przeciążenia

 • Przeciążalność do 250% prądu znamionowego w 2s

Ochrona silnika

 • Pełna ochrona termiczna silnika synchronicznego (serwosilnika) i asynchronicznego,
 • Zintegrowany czoper hamowania

Obsługa serwofalowników

 • Przejrzysty, niezakodowany, dwurzędowy wyświetlacz
 • Czytelna, ośmio przyciskowa klawiatura z funkcją jazdy ręcznej.
 • Możliwość wykonywania jazdy ręcznej z klawiatury bez programowania serwo falownika.
 • Interfejs szeregowy RS232 zgodny z protokołem USS (max. prędkość 115.200 bit/s)
 • RS232 do komunikacji i programowania serwo falownika za pomocą programu POSITool
 • PARAMODUL – przenośna kość pamięci aplikacji
 • Diody LED sygnalizujące stan pracy przetwornicy
 • Wejścia / wyjścia analogowe i binarne dowolnie programowalne.

PARAMODUL

 • Wymienna kość pamięci parametrów aplikacji falownika pozycjonującego.
 • Bardzo przyjazny serwisowi.
 • Wymiana serwonapędu bez przeprogramywania, bez komputera
 • Nie potrzebna wiedza eksperta do wymiany przetwornicy na nową.
 • Czerwony PARAMODUL – 1MB pamięci
 • Purpurowy PARAMODUL – 2MB pamięci
 • przejęcie parametrów przez „plug & go”

Rozdzielone zasilanie części sterującej

 • Rozdzielone przestrzennie zasilanie falownika i silnika

Przyłącza serwonapędu POSIDRIVE MDS5000 dostępne od spodu obudowy

 • Bezpośrednie złącze dla hamulca bezpieczeństwa
 • Przekaźnik dla bezpośredniego sterowania hamulcem
 • Pełna ochrona termiczna serwosilnika i silnika asynchronicznego
 • Przyłącze dla czujnika temperaturowego PTC – termistora
 • Od dołu przetwornicy zasilanie silnika
 • Złącze dla rezystora hamowania
 • Możliwość sprzężenia stopni pośrednich przetwornicy DC-Link.

Prosty montaż

 • Metalowa obudowa ze stali ocynkowanej
 • Pionowa zabudowa falowników w szafie elektrycznej
 • Możliwość zabudowy serwo falowników jeden obok drugiego

Software POSITool pod Windows

 • Bezpłatny software POSI-Tool do programowania, parametryzowania i diagnozowania.

4 rodzaje regulacji:

 • sterowanie prędkościowe (regulacja prędkości obrotowej),
 • sterowanie położeniowe zgodne ze standardem PLCopen (pozycjonowanie),
 • sterowanie momentowe (regulacja momentu obrotowego),
 • sterowanie częstotliwościowe (częstotliwość i kierunek).

Niektóre możliwości programowe serwonapędów MDS5000:

 • symulacja sygnałów enkodera TTL, HTL, SSI
 • symulacja sygnałów silnika krokowego
 • pozycjonowanie blokowe (maks.256 różnych pozycji i prędkości) i komendowe (pdf 441910_pozycjonowanie_komendowe_pl )
 • pozycjonowanie na zewnętrzny enkoder
 • synchronizacja napędów MASTER-SLAVE (elektryczna przekładnia, elektryczny wał)Serwoprzetwornica MDS5000 ze sterownikiem ruchu
Typ Grupa wielkości Prąd znam.
przy 4 kHz
Prąd zna. przy 8 kHz Wymiary
[mm]
MDS5007A 0 4,0 A 3,0 A 300 x 70 x 175
MDS5008A 0 2,3 A 1,7 A 300 x 70 x 175
MDS5015A 0 4,5 A 3,4 A 300 x 70 x 175
MDS5040A 1 10 A 6,0 A 300 x 70 x 260
MDS5075A 1 16 A 10,0 A 300 x 70 x 260
MDS5110A 2 22 A 14,0 A 300 x 105 x 260
MDS5150A 2 32 A 20 A 300 x 105 x 260
MDS5220A 3 44 A 30 A 382,5 x 190 x 276
MDS5370A 3 70 A 50 A 382,5 x 190 x 276
MDS5450A 3 85 A 60 A 382,5 x 190 x 276

Katalogi

442275_10_phb_MDS_5000_pl.pdf – Podręcznik projektowy serwonapędu MDS5000 firmy Stober w j.polskim

442299_09_IBAL_MDS_5000_pl.pdf – Instrukcja obsługi serwonapędu MDS5000 firmy Stober w j.polskim

 

Akcesoria serwonapędów MDS5000