Przeciążeniowe sprzęgło mieszkowe BIA

Sprzęgła przeciążeniowe, sprzęgła mieszkowe, sprzęgła kbk, bia kbk

Do bezluzowego połączenia 2 gładkich wałów obrotowych, jednego wewnętrznym stożkiem dla dużych siła zaciskowych a z drugiej strony samocentrującym się stożkiem zewnętrznym o wysokich siłach zaciskowych. Zakres momentu obrotowego: 3 – 1400 Nm. Średnica zewnętrzna: 49 – 169 mm. Średnica otworu: 5 – 70 mm. Sprzęgło z metalowym mieszkiem.

PRZECIĄŻENIOWE SPRZĘGŁO BEZPIECZEŃSTWA BIA FIRMY KBK

 • Złącze bezpieczeństwa ze stożkiem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Bezluzowe sprzęgło bezpieczeństwa / sprzęgło przeciążeniowe mieszkowe
 • Ze zwartym stożkiem wewnętrznym zapewniającym duże siły mocowania i samocentrującym stożkiem zewnętrznym o dużych siłach mocowania
 • Zakres momentu obrotowego: 3 – 1400 Nm
 • Średnica zewnętrzna: 49 – 169 mm
 • Średnica otworu: 5 – 70 mm
 • Moment obrotowy przenoszony jest bezluzowo przez utwardzone kulki (1) rozmieszczone na obwodzie, które znajdują się w stożkowych wgłębieniach (2).
 • Kulki (1) są wciskane w wybrania przez sprężyny talerzowe (4) poprzez pierścień przełączający.
 • Moment rozłączający można płynnie regulować nakrętką regulacyjną (6) w zakresie przeciążenia podanym w katalogu.
 • W przypadku przeciążenia kulki są wysuwane ze stożkowych otworów, a pierścień przełączający (3) jest przesuwany do tyłu przez sprężyny talerzowe (4).
 • Strona wejściowa i wyjściowa są rozdzielone bez momentu obrotowego. Pozostały moment obrotowy wynosi < 2 – 5% momentu przeciążenia.
 • Przesuwając pierścień przełączający (3) osiowo, można uruchomić mechaniczny wyłącznik krańcowy lub wyłącznik zbliżeniowy (5), który wyłącza napęd.
 • Siła sprężyny spada do bardzo niskiej wartości po odłączeniu. Pozostała siła sprężyny talerzowej (4) jest wystarczająca do ponownego załączenia sprzęgła.
 • Można to zrobić tylko przy niskiej prędkości po usunięciu usterki!
 • Czas odpowiedzi wynosi 2-5 ms.
 • Opcjonalnie niklowane chemicznie lub nierdzewne
 • Opcjonalnie spawane laserowo

Katalogi

KBK-Safetycouplingskatalog2018_en.pdf – Katalog przeciążeniowych sprzęgieł bezpieczeństwa w j.angielskim

kbk-b-ia_englisch.pdf – Strona katalogowa BIA w j. angielskim

assembly_instruction_kbk-b.pdf – Instrukcja montażu BAI w j. angielskim