Przeciążeniowe sprzęgła kłowe EKP

Sprzęgła przeciążeniowe, sprzęgła kłowe, sprzęgła kbk

Do łączenia 2 wałów jedego z wpustem a drugiego gładkiego. Zakres momentu obrotowego: 3-500Nm, średnica zewn. 49-129mm, średnica otworu: 4-50mm, tuleja z wpustem i piasta zaciskowa dla szybkiej i łatwej instalacji, charakteryzuje się dobrym tłumieniem drgań, kompensacją niewspółosiowości wału.

PRZECIĄŻENIOWE SPRZĘGŁA KŁOWE EKP FIRMY KBK

 • Złącze bezpieczeństwa z wkładkami elastomerowymi
 • Złącze bezpieczeństwa z zaciskiem zaciskowym i rowkiem na wpust
 • Bezluzowy ogranicznik momentu obrotowego / sprzęgło bezpieczeństwa
 • Z piastą zaciskową i rowkiem na wpust
 • Zakres momentu obrotowego: 3 – 500 Nm
 • Średnica zewnętrzna: 49 – 129 mm
 • Średnice otworów: 4 – 50 mm
 • Tłumienie drgań, kompensacja niewspółosiowości wałów, wtykowe!
 • Dostępne różne łączniki do modyfikowania charakterystyki sprzęgła
 • Bezluzowe przenoszenie momentu obrotowego odbywa się za pomocą hartowanych kulek (1), umieszczonych w stożkowych zagłębieniach (2).
 • Kulki (1) wciskane są w pogłębienia przez sprężynę talerzową (4) oraz przez pierścień przesuwny.
 • Moment rozłączenia można regulować bezstopniowo za pomocą nakrętki regulacyjnej (6) zgodnie z zakresem przeciążenia podanym w katalogu.
 • W przypadku przeciążenia kulki są wysuwane z otworów stożkowych, a pierścień przesuwny (3) jest cofany przez sprężyny talerzowe (4). Strona napędzająca i napędzana są rozdzielone bez momentu obrotowego.
 • Pozostały moment obrotowy wynosi < 2-5% momentu przeciążenia.
 • Osiowy ruch pierścienia przesuwającego (3) może aktywować mechaniczny wyłącznik krańcowy lub wyłącznik zbliżeniowy (5) w celu wyłączenia napędu.
 • Podczas rozłączania siła sprężyny zostaje zredukowana do bardzo małej wartości. Pozostała siła sprężyny talerzowej (4) jest wystarczająca do ponownego załączenia sprzęgła.
 • Można to zrobić tylko przy niskich obrotach po usunięciu usterki.
 • Czas odpowiedzi wynosi 2-5 ms.

Katalogi

KBK-Safetycouplingskatalog2018_en.pdf – Katalog mieszkowych sprzęgieł przeciążeniowych firmy KBK w j.angielskim

kbk-e-kp_englisch.pdf – Strona katalogowa EKP w j. angielskim

assembly_instruction_kbk-e.pdf – Instrukcja montażu EKP w j. angielskim