Sterowanie komendowe w serwonapędach Stober

serwonapędy plcopen, sterowanie plcopen, komendy plcopen, stober plcopen

W najnowszej wersji oprogramowania Drive Control Suite 6.5-E dla serwonapędów 6-tej generacji możemy uruchomić następujące komendy ruchu:

1: MC_MoveAbsolute

Oś przesuwa się do pozycji bezwzględnej (konieczne odniesienie/referowanie)

2: MC_MoveRelative

Oś porusza się na odległość względną; ustawiona pozycja odnosi się do aktualnej pozycji na początku polecenia

3: MC_MoveAdditive

Oś porusza się na odległość względną; pozycja ustawiona jest względem pozycji ustawionej w poprzednim poleceniu ruchu

4: MC_MoveVelocity

Oś porusza się bez końca z ustawioną prędkością (sterowanie prędkością z kontrolą położenia)

5: MC_Stop

Oś zostaje zatrzymana; następne polecenie ruchu może być wykonane po zatrzymaniu

6: MC_Home

Oś jest referowana

8: MC_MoveSpeed

Oś porusza się bez końca z ustawioną prędkością (sterowanie prędkością bez kontroli położenia)

9: MC_TorqueControl

Oś porusza się bez końca z ustawionym momentem/siłą

10: MC_Halt

Oś jest zatrzymana; następne polecenie ruchu może być wykonane przed zatrzymaniem

 

omendy ruchu w serwonapędach SD6

11: MC_GearIn

Oś porusza się synchronicznie z masterem; sprzęgło oparte na prędkości (przekładnia elektroniczna)

12: MC_GearOut

Oś kończy bieżący ruch synchroniczny i kontynuuje z ostatnią prędkością synchroniczną (przekładnia elektroniczna)

13: MC_GearInPosition

Oś porusza się synchronicznie z masterem; sprzęgło pozycyjne (przekładnia elektroniczna)

14: MC_CamIn

Oś porusza się synchronicznie z masterem; sprzężenie oparte na prędkości (elektroniczna tarcza krzywkowa)

15: MC_CamInAbsolute

Oś porusza się synchronicznie z masterem; sprzężenie pozycyjne (elektroniczna tarcza krzywkowa)

16: MC_CamOut

Oś kończy bieżący ruch synchroniczny i kontynuuje z ostatnią prędkością synchroniczną (elektroniczna tarcza krzywkowa)

17: MC_CyclicSpeed

Oś porusza się bez końca z zadaną prędkością (ruch sterowany przez sterownik)

18: MC_CyclicPosition

Oś porusza się bez końca z zadaną pozycją (ruch sterowany przez sterownik)

Szczegółowo rozpisane komendy można znaleźć w instrukcji Motion commands (V 6.5-H or higher) ID 443349-motion-commands-en.pdf

#serwonapędy

#serwosilniki

#sterownikisilników

#plcopen

#sterowaniekomendowe

#sterowanieblokowe