Serwonapęd MDS5000 ze sterownikiem ruchu

Serwonapęd MDS5000 ze sterownikiem ruchu

     Serwonapędy MDS5000 ze sterownikiem ruchu MDS5000 – Sterowniki silników synchronicznych i asynchronicznych W pełni cyfrowy, pozycjonujący serwonapęd MDS5000. Cztery zestawy parametrów dla sterowania naprzemiennego max. 4 osi serwo napędowych....
Serwonapędy SDS5000 ze sterownikiem ruchu

Serwonapędy SDS5000 ze sterownikiem ruchu

     Serwonapęd SDS5000 ze sterownikiem ruchu Serwonapędy SDS5000 ze sterownikiem ruchu firmy STOBER Antriebstechnik 10 grup wielkości, moc znam.od 0,75 do 45kW, prąd znam.od 3,0 do 60A, 32-bit RISC procesor, regulator prądowy 62,5µs, regulator pozycji i...
Serwonapędy SI6 bez zasilacza

Serwonapędy SI6 bez zasilacza

     Serwonapęd SI6 – sterownik 2 silników serwo bez zasilacza Steruje niezależnie 2 silnikami serwo lub asynchronicznymi. Wymaga niezależnego zasilacza PS6. Typowy Slave dla komunikacji: Profinet lub EtherCAT. Prąd znam.od 5 do 50A. Max.dokładność...
Serwonapędy SC6 – sterownik 2 silników serwo

Serwonapędy SC6 – sterownik 2 silników serwo

     Serwonapęd SC6 – sterownik 2 silników serwo 2-OSIOWY STEROWNIK RUCHU SILNIKÓW SC6 Z KOMUNIKACJĄ PROFINET / ETHERCAT 1- i 2-osiowy sterownik silników synchronicznych i asynchronicznych. Zintegrowana komunikacja ProfiNET / EtherCAT. Prąd znam.od 4,5 do...
Serwonapędy SD6 ze sterownikiem ruchu

Serwonapędy SD6 ze sterownikiem ruchu

     Serwonapęd SD6 ze sterownikiem ruchu Serwonapędy SD6 – sterownik silnika ze sterownikiem ruchu firmy STOBER Dla silników synchronicznych do 16kW i asynchronicznych do 45kW z enkoderowym sprzężeniem zwrotnym. Dowolnie programowalne aplikacje:...