Praca na sterowniku napędu Stober z silnikami asynchronicznymi.

Sterowniki napędów mogą dostosować prędkość silników asynchronicznych do dowolnej wartości przy minimalnych stratach. W tym artykule można znaleźć informacje dotyczące pracy silników asynchronicznych powyżej i poniżej częstotliwości znamionowej.

Praca poniżej częstotliwości znamionowej

Praca silników asynchronicznych z wentylacją własną poniżej około 60% częstotliwości znamionowej wymaga ograniczenia prądu silnika i w efekcie momentu obrotowego. W przeciwnym razie silnik może się przegrzać. Ten typ ograniczenia nie jest konieczny w przypadku silników z wymuszoną wentylacją.

Praca powyżej częstotliwości znamionowej

Silnik może pracować także powyżej częstotliwości znamionowej. Do tego służą dwa podstawowe tryby pracy wyjaśniono poniżej:

  • Praca w zakresie osłabienia pola
  • Praca według charakterystyki 87 Hz

Praca w zakresie osłabienia pola

Jeżeli silnik pracuje powyżej swojej częstotliwości znamionowej przy stałym napięciu znamionowym, rozważa się pracę w zakresie osłabienia pola. W tym trybie pracy sterownik napędu jest skonfigurowany na częstotliwość maksymalną większą niż częstotliwość znamionowa (np. 80 Hz/400 V). Prędkość wzrasta wraz ze wzrostem częstotliwości sterownika napędu; moment obrotowy natomiast zmniejsza się proporcjonalnie, ponieważ strumień w silniku spada. Silnik można eksploatować w zakresie osłabienia pola (rysunek – obszar 2) , korzystając zarówno z połączenia w trójkąt,
jak i w gwiazdę.

Praca według charakterystyki 87Hz

W tym trybie pracy prędkość silnika wzrasta również proporcjonalnie do napięcia silnika do wartości powyżej jego częstotliwości znamionowej. W tym procesie moment obrotowy pozostaje prawie stały. W tym celu silnik (50 Hz, 230/400 V) łączy się w trójkąt (50 Hz, 230 V), ale sterownik napędu jest skonfigurowany na (87 Hz, 400 V). Może to zwiększyć prędkość √3x razy większą częstotliwość nominalna (87 Hz) przy praktycznie stałym momencie obrotowym. W ten sposób napięcie silnika jest również stale zwiększane, dzięki czemu silnik pracuje ze stałym strumieniem zamiast osłabienia pola.