Demero references

DEMERO partnerem firmy TREPKO i TREPKO Asecptic Sp.z o.o.

Wielkim sukcesem naszej firmy jest zawarcie ścisłej współpracy z Liderem Światowym Firmą Trepko i TREPKO Aseptic na terenie Polski i Europy.

Firma Trepko i TREPKO Aseptic produkują maszyny pakujące dla przemysłu spożywczego w wykonaniu ULTRA CLEAN maszyn liniowych i obrotowych .

Firma DEMERO świadczy znakomitym suportem i wiedzą techniczną jak i kompleksową logistyką dostawy jednostek napędowych w specjalnym wykonaniu dla przemysłu spożywczego. Nasza wieloletnia działalność i kontakt z osobami tej Firmy jak i optymalnie dopasowane jednostki napędowe pod wymogi tego klienta stworzyła przyszłościową podstawę wieloletniej współpracy

DEMERO partnerem firmy ICE Group Sp.z o.o.

Szeroka gama systemów napędowych z zachowaniem najwyższych standardów higienicznych pozwoliła na stworzenie ścisłej współpracy z renomowaną firmą ICE GROUP liderem w branży maszyn pakujących w przemyśle spożywczym.

ICE FILLING MACHINES wymagają specjalnych jednostek napędowych. Jest to nie tylko wykonanie ze stali szlachetnej ale również przystosowanie do pracy w atmosferze cieczy żrących. Nasze rozwiązania napędowe spełniają całkowicie oczekiwania dostawcy tych maszyn i jego klientów światowych. Stały się one standardem w wielu typach maszyn jak FROSTO, RAPID, SPRINTER i innych. Nasz szeroki wachlarz możliwości pozwala elastycznie dopasować się do wielu sterowań odgórnie narzuconych przez klienta Firmy ICE GROUP. Dobre czasy dostaw, buforowanie napędów i szybki czas reakcji wraz z fantastycznym teamem Firmy ICE GROUP i DEMERO tworzą dobrą podstawą do rozwoju współpracy w przyszłości.

DEMERO partnerem firmy RAFAMET S.A.

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć i współpracy z największym producentem obrabiarek nie tylko w Polsce ale również na całym Świecie – Firmą RAFAMET S.A.

Zdobywanie i wzmacnianie owocnej współpracy ze światowymi liderami w różnych gałęziach przemysłu jest kluczową strategią naszej Firmy. Nasze wieloletnie i liczne doświadczenia w branży TOOLING MACHINES oraz stworzenie szerokiej gamy możliwości dostawy przekładni precyzyjnych pod specyficzne wymogi konstrukcji maszyn umożliwiły awans na głównego dostawcę jednostek napędowych dla Firmy RAFAMET S.A.

DEMERO partnerem firmy D.T.I. Sp.z o.o.

Firma DTI działa w branży Tooling Machines, gdzie jest jednym z liderów w projektowaniu i wykonawstwie obrabiarek specjalnych pod wymagania klienta. Wśród klientów Firmy DTI znajdują się nie tylko firmy krajowe, lecz także z państw UE oraz z USA. Konieczność stosowania bardzo precyzyjnych przekładni w projektowanych obrabiarkach zaowocowała współpracą Firmy DTI z DEMERO. Nasza kilkunastoletnia już wspólna działalność bazuje na doskonałym przepływie informacji pomiędzy naszymi inżynierami, a grupą doświadczonych projektantów.

DEMERO partnerem firmy TES Sp.z o.o.

TES Sp. z o.o. jest firmą typowo inżynierską, która dostarcza urządzenia gwarantujące najnowocześniejsze technologie w przemyśle opakowaniowym.

Filozofia działalności Firmy TES jest zbieżna z profilem działalności Firmy DEMERO, co ma decydujący wpływ na współpracę obydwu podmiotów. TES buduje wysokiej klasy maszyny rozdmuchowe do pojemników PET, systemy robotyzacji i automatyzacji dowolnych procesów oraz maszyny i urządzenia pod wymagania klienta. W nich stosowane są podzespoły dostarczane przez Firmę DEMERO zarówno w wykonaniu standardowym, jak i specjalnym. Dobrą współpracę umacnia know how kadry inżynierskiej DEMERO oraz niezawodny sprzęt.

DEMERO partnerem firmy ZAPROM Sp.z o.o.

Historycznym podłożem partnerstwa z Firmą ZAPROM jest ścisła współpraca z Firmą DZIEDZIC-PRUSZYŃSKI, gdzie doskonałą wiedzą o konstrukcji i budowie maszyn przodował obecny szef działu konstrukcyjnego Firmy ZAPROM – Pan Dariusz Dziedzic. Dostarczamy jednostki napędowe serwo w wykonaniu nie tylko standardowym. Wspólne konsultacje umożliwiają znalezienie i dostarczenie rozwiązań nietypowych zarówno od strony mechanicznej, jak i od strony sterowania, co w efekcie podnosi cykl pracy nowego urządzenia zgodnie z wymaganiami klienta.

Nasze napędy serwo oraz asynchroniczne mają zastosowanie w maszynach do przetwórstwa blachy oraz w liniach produkcyjnych. Błyskawiczny rozwój Firmy ZAPROM wraz z nowoczesną halą produkcyjną i parkiem maszynowym pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość naszej współpracy.