Przemysłowy robot kartezjański CNC firmy DEMERO

Maszyna sterowana CNC

Przykładowe zadania przemysłowe:

Zastosowania:

 ulotka_PL_-_robot2.pdf - folder produktowy automatu dozującego 3D ze sterowniem CNC w j.polskim

Schowek (0)