Serwonapęd MDS5000 ze sterownikiem ruchu wstecz >

W pełni cyfrowy, pozycjonujący serwonapęd MDS5000 do efektywnej automatyzacji. Cztery zestawy parametrów dla sterowania naprzemiennego max.4 osi serwo napędowych. Wyposażony standardowo w interfejs dla enkoderów SSI i inkrementalnych oraz interfejs szeregowy RS232 dla komunikacji zgodnej z protokołem USS.

Serwonapęd POSIDRIVE MDS5000 ze zintegrowanym sterownikiem ruchu

 • W pełni cyfrowa oś pozycjonująca dla skutecznej automatyki
 • Funkcjonalny design obudowy z modułową strukturą sprzętową
 • W zakresie mocy od 0,75 do 45kW

 Fukcjonalna konstrukcja obudowy

 • Modułowa budowa serwonapędu MDS5000 i oprogramowania POSI-Tool.
 • Bezpłatny software POSI-Tool do programowania, parametryzowania i diagnozowania.
 • Zintegrowane filtry sieciowe klasy A
 • Zintegrowany czoper hamowania (mechaniczny selektor hamowania) dla dynamicznego hamowania
 • Klasa ochrony IP20
 • Temperatura pracy od 0ºC do 45ºC przy znamionowych parametrach

2 niezależne przekaźniki/styczniki:

 • Jeden dla sterowania hamulcem bezpieczeństwa,
 • Drugi dla wskazania gotowości działania serwonapędu.

Niezależne złącza wtykowe:

 • wejście ENABLE -zezwolenie na ruch
 • niezależny przekaźnik gotowości do pracy - złącze gotowości do pracy przetwornicy częstotliwości  

Strategia przeciwzakłóceniowa EMC

 • Metalowa obudowa falownika jako częśc strategii przeciwzakłóceniowej EMC producenta.
 • Ekranowanie promieniowania elektromagnetycznego poprzez zwiększenie odporności i redukcję promieniowania zakłóceń
 • Przednia część serwofalownika wykonana z trwałego tworzywa sztucznego
 • W przednim panelu zostały umocowane: klawiatura, wyświtlacz LED, moduł parametró aplikacji, interfej szeregowy dla komunikacji z PC i sloty kart opcjonalnych.
 • Część sterująca została wydzielona od części mocy dla wyeliminowania wenwętrznych zakłóceń.

Cyfrowa komunikacja serwofalowników MDS5000 z serwomotorami ED/EK/EZ/EZF/EZS/EZM/EZHP/EZHD firmy Stoeber

 • Serwofalowniki MDS5000 posiadają wbudowaną bibliotekę serwosilników (silników synchronicznych) ED/EK/EZ i EZF i elektrycznych silników asynchronicznych MGS/IEC firmy STÖBER
 • Serwofalowniki MDS5000 pozwalają dodatkowow na konfigurację dowolnego silnika
 • Serwosilniki wyposażone w enkoder absolutny EnDAT firmy STOBER mają zaprogramową elektroniczną tabliczkę znamionową, która umożliwia automatyczne rozpoznanie serwosilnika i jego parametrów.

Koncepcja optymalizacji kosztów - Przełącznik osi serwo POSISwitch

 • Maksymalnie do 4 osi serwonapędowych może być sterowanych naprzemiennie za pomocą tylko jednego serwofalownika MDS5000 i przełącznika osi POSISwitch AX5000
 • Przełączanie enkoderów absolutnych odbywa się za pomocą przełącznika osi POSISwitch AX5000
 • Przełączanie części mocy serwosilników, hamulców i czujników temperatury odbywa się za pomocą styczników.
 • Przetwornica wyczytuje na bieżąco aktualną pozycję wału serwosilnika z enkodera abolutnego EnDAT Multiturn wieloobrotowego

Standardowo serwofalowniki MDS5000 wyposażone są w 4 zestawy parametrów np:

 • dla sterowania jednym silnikiem serwo lub asynchronicznym
 • dla sterowania sekwencyjnego 4 serwosilnikami z czterema zestawami parametrów.
 • dla sterowania sekwencyjnego dwoma silnikami asynchronicznymi z enkoderami i serwosilnikiem.

Zgodny z CE

 • Wszystkie serwofalowniki MDS5000 zgodne są z dyrektywami CE i spełniają kryteria dyrektywy niskonapięciowej EN50178
 • Standardowe wyposażenie serwofalowników zawiera olbrzymi pakiet przeciwzakłóceniowy, w tym filtr EMC przeciwzakłóceniowy, obudowę ze stali ocynkowanej.
 • Poziomy i pojęcia są zdefiniowane według normy IEC1131
 • Wszystkie falowniki noszą znak CE

Zgodny z UL i cUL

 • Serwofalowniki spełniają wymogi UL 508C i UL 840

Wydajniejszy procesor

 • Budowa oparta na 32bitowym RISC procesorze.
 • 125 µs - czas reakcji regulatora prądowego.
 • 500 µs - czas reakcji zadziałania pozycjonowania i regulacji prędkości obrotowej

Optymalne do sterowania:

 • serwosilników (silników synchronicznych z enkoderem),
 • silników asynchronicznych 3-fazowych z enkoderem

Sterowanie serwosilników (silników synchronicznych AC) na stałych magnesach: 

 • z enkoderami absolutnymi EnDAT 2.1 Multi-turn (wielo-obrotowymi),
 • z enkoderami Singleturn (jedno-obrotowymi),
 • z resolwerami

3 rodzaje sterowania elektrycznych silników asynchronicznych trójfazowych AC: 

 • U/f: sterowanie częstotliwościowe od 0 maks do 400Hz,
 • SLVC: sterowanie wektorowe od 0 do 100Hz, 
 • VC: sterowanie wektorowe stało-momentowe w pętli sprzężenia zwrotnego z enkoderem od 0 do 100Hz

Cyfrowe złącze enkodera (gniazdo 15-pin) dla:

 • enkoderów EnDAT 2.1 Singleturn (jedno-obrotowych),
 • enkoderów absolutnych EnDat 2.1 Multiturn (wielo-obrotowych),
 • enkoderów absolutnych SSI,
 • enkoderów inkrementalnych HTL i TTL.

 Złącze szeregowe / interfejs szeregowy

 • Dla komunikacji serwofalownika MDS5000 z komputerem PC
 • Dla komunikacji przemysłowej RS232 zgodnej z protokołem USS

Miejsce kart opcjonalnych* I/O - wejść/wyjść

Karta opcjonalna I/O SEA5001 firmy Stober Karta opcjonalna I/O XEA5001 firmy stober Karta opcjonalna I/O REA5001 firmy Stober

SEA5001: 2wej./2wyj.analogowe 5wej./2wyj.binarne, złącze enkodera TTL/SSI/step/dir

XEA5001: 3wej./2wyj.analogowe 13wej./10wyj.binarne, złącze enkodera TTL/SSI/step/dir REA5001: 2wej./2wyj.analogowe 5wej./2wyj.binarne, złącze enkodera EnDAT2.1/TTL/SSI i resolwera

 

Opcjonalne moduły komunikacji przemysłowej*

Karta opcjonalna Profibus DP-V1 (DP5000) firmy Stober Karta opcjonalna EtherCAT ecs5000 firmy Stober Karta opcjonalna CANopen CAN5000 firmy Stober Karta opcjonalna ProfiNET DP-V1 PN5000 Stober
DP5000: Profibus DP-V1 ECS5000: EtherCAT CAN5000: CANopen DS-301 PN5000: ProfiNET

 

*Karty opcjonalne i moduły komunikacji przemysłowej opisane w dodatki/akcesoria

Moduły zaciskowe I/O - wejść/wyjść

 • Wszyskie karty opcjonalne wyposażone są w sprężynowe zaciski wtykowe

Niezawodność i odporność na przeciążenia

 • Przeciążalność do 250% prądu znamionowego w 2s

Ochrona silnika

 • Pełna ochrona termiczna silnika synchronicznego (serwosilnika) i asynchronicznego,
 • Zintegrowany czoper hamowania

Obsługa serwofalowników

 • Przejrzysty, niezakodowany, dwurzędowy wyświetlacz
 • Czytelna, ośmio przyciskowa klawiatura z funkcją jazdy ręcznej.
 • Możliwość wykonywania jazdy ręcznej z klawiatury bez programowania serwo falownika.
 • Interfejs szeregowy RS232 zgodny z protokołem USS (max. prędkość 115.200 bit/s)
 • RS232 do komunikacji i programowania serwo falownika za pomocą programu POSITool
 • PARAMODUL - przenośna kość pamięci aplikacji
 • Diody LED sygnalizujące stan pracy przetwornicy
 • Wejścia / wyjścia analogowe i binarne dowolnie programowalne.

PARAMODUL

 • Wymienna kość pamięci parametrów aplikacji falownika pozycjonującego.
 • Bardzo przyjazny serwisowi.
 • Wymiana serwonapędu bez przeprogramywania, bez komputera
 • Nie potrzebna wiedza eksperta do wymiany przetwornicy na nową.
 • Czerwony PARAMODUL - 1MB pamięci
 • Purpurowy PARAMODUL - 2MB pamięci
 • przejęcie parametrów przez "plug & go"

Rozdzielone zasilanie części sterującej

 • Rozdzielone przestrzennie zasilanie falownika i silnika

Przyłącza serwonapędu POSIDRIVE MDS5000 dostępne od spodu obudowy

 • Bezpośrednie złącze dla hamulca bezpieczeństwa
 • Przekaźnik dla bezpośredniego sterowania hamulcem
 • Pełna ochrona termiczna serwosilnika i silnika asynchronicznego
 • Przyłącze dla czujnika temperaturowego PTC - termistora
 • Od dołu przetwornicy zasilanie silnika
 • Złącze dla rezystora hamowania
 • Możliwość sprzężenia stopni pośrednich przetwornicy DC-Link.

Prosty montaż

 • Metalowa obudowa ze stali ocynkowanej 
 • Pionowa zabudowa falowników w szafie elektrycznej
 • Możliwość zabudowy serwo falowników jeden obok drugiego

Software POSITool pod Windows

4 rodzaje regulacji:

 • sterowanie prędkościowe (regulacja prędkości obrotowej), 
 • sterowanie położeniowe zgodne ze standardem PLCopen (pozycjonowanie), 
 • sterowanie momentowe (regulacja momentu obrotowego),
 • sterowanie częstotliwościowe (częstotliwość i kierunek).

Niektóre możliwości programowe serwonapędów MDS5000:

 • symulacja sygnałów enkodera TTL, HTL, SSI
 • symulacja sygnałów silnika krokowego
 • pozycjonowanie blokowe (maks.256 różnych pozycji i prędkości) i komendowe (pdf 441910_pozycjonowanie_komendowe_pl )
 • pozycjonowanie na zewnętrzny enkoder
 • synchronizacja napędów MASTER-SLAVE (elektryczna przekładnia, elektryczny wał)Serwoprzetwornica MDS5000 ze sterownikiem ruchu

Typ

Grupa wlk.

Prąd znam. I2N [A],Częstotliwość taktowania (4 kHz)

Prąd zna. I2N [A],Częstotliwość taktowania (8 kHz)

Wymiary [mm]

MDS5007A

0

4

3

300 x 70 x 175

MDS5008A

0

2,3

1,7

300 x 70 x 175

MDS5015A

0

4,5

3,4

300 x 70 x 175

MDS5040A

1

10

6

300 x 70 x 260

MDS5075A

1

16

10

300 x 70 x 260

MDS5110A

2

22

14

300 x 105 x 260

MDS5150A

2

32

20

300 x 105 x 260

MDS5220A

3

44

30

382,5 x 190 x 276

MDS5370A

3

70

50

382,5 x 190 x 276

MDS5450A

3

85

60

382,5 x 190 x 276

pdf komfortowa_warto_zadana_pl.pdf 4.13 Mb  - Instrukcja programowania regulacji prędkości i momentu w rozbudowanej aplikacji w serwonapędach MDS5000

pdf 441910_pozycjonowanie_komendowe_pl.pdf - Instrukcja programowania pozycjonowania i synchronizacji napędów w serwonapędach MDS5000

pdf Instrukcja uruchomienia serwonapędu MDS5000: 442299_06_ibal_mds_5000_pl.pdf 2.39 Mb 

pdf Instrukcja obsługi serwonapędów MDS5000: 442287_05_bhb_mds_5000_pl.pdf 3.64 Mb 

pdf Podręcznik projektowania serwonapędów MDS5000: 442275_07_phb_mds_5000_pl.pdf 4.26 Mb 

442711_en_05_Drives_and_Automation.pdf - Katalog serwonapędów i sterowania firmy Stober w j.niemieckim

442711_de_05_Antriebe_und_Automation.pdf - Katalog serwonapędów i sterowania firmy Stober w j.angielskim

Akcesoria serwonapędów MDS5000    
Moduł bezpieczeństwa STO dla serwonapędów SDS5000 Moduł do sterowania dwoma hamulcami z serwonapędem SDS5000 adapter_usb_rs232.jpg

Certyfikowany moduł bezpieczeństwa STO (Safe torque off) - ASP5001.

Opcjonalnie montowany fabrycznie przez producenta na indywidualne zamówienie.

Moduł sterowania hamulcem bezpieczeństwa BRM5001 (id.nr:44571) Adapter USB 2.0 - RS232 Moxa (id.nr:45616)
programator ręczny i stacjonarny z wyświetlaczem do serwonapędów MDS5000-controlbox.jpg Kabel RJ14 - patchcord dla połączenia szyny komunikacyjnej EtherCAT w serwonapędach SDS5000 kabel_polaczeniowy_pc_mds5000_stober.jpg

Programator serwonapędów MDS5000 z wyświetlaczem i funkcją jazdy ręcznej -

ręczny (id.nr: 42224) i stacjonarny IP54 (id.nr:42225)

Kabel RJ14 połączeniowy serwonapędy MDS5000 po sieci EtherCAT / ProfiNET -

patchcord 0,2mb (id.nr:49313) i 0,35mb (id.nr:49314)

Kabel RJ14 połączeniowy komputer PC z serwonapędem MDS5000 -

patchcord 5mb (41488)

Rezystory hamowania FZM dla serwonapędów SDS5000 Spodnie rezystory hamowania RB dla serwonapędów SDS5000 Aluminiowe rezystory hamowania dla serwonapędów SDS5000
Rezystory hamowania FZM Spodnie rezystory hamowania RB5000 Aluminiowe rezystory hamowania GV/GB
Przełącznik osi serwo POSISwitch AX5000 dla serwonapędów SDS5000 Kabel z wtyczkami do połączenia POSISwitch z serwonapędem SDS5000 Paramodul - zewnętrzna kość pamięci parametrów aplikacji w serwonapędach SDS5000
Przełącznik osi serwo POSISwitch AX5000 (id.nr:49578) - przełączanie enkoderów absolutnych w 4 serwomotorach pod jednym serwonapędem MDS5000

Kabel połączeniowy POSISwitch z serwonapędem MDS5000 -
0,5mb (id.nr:45405) i 2,5mb (id.nr:45386)

Paramodul - wymienna kość pamięci parametrów aplikacji w serwonapędach MDS5000 (id.nr:55464)
Kable mocy i enkoderowe z wtyczkami, podwójnie ekranowane Blaszka ekranowa EMC dla zapewnienia dobrego uziemienia serwonapędów SDS5000 oprogramowanie POSITOOL.jpg 
Kable mocy i enkoderowe z wtyczkami, podwójnie ekranowane Blaszka EMC (idnr:44959) Oprogramowanie POSITOOL dla dowolnego programowania serwonapęddów MDS5000
Schowek (0)