Falowniki wektorowe MDS5000 ze sterownikiem ruchu

W pełni cyfrowy, falownik wektorowy ze sterownikiem ruchu MDS5000 do pozycjonowania, synchronizacji napędów. Cztery zestawy parametrów dla sterowania naprzemiennego max.4 osi asynchronicznych. Wyposażony standardowo w interfejs dla enkoderów SSI i inkrementalnych oraz interfejs szeregowy RS232 dla komunikacji zgodnej z protokołem USS.

STEROWNIK SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH I ASYNCHRONICZNYCH MDS5000

FIRMY STOEBER ANTRIEBSTECHNIK

 • W pełni cyfrowa oś pozycjonująca dla skutecznej automatyki
 • Funkcjonalny design obudowy z modułową strukturą sprzętową
 • W zakresie mocy od 0,75 do 45kW

Fukcjonalna konstrukcja obudowy

 • Modułowa budowa falownika wektorowego MDS5000 i oprogramowania POSI-Tool.
 • Bezpłatny software POSI-Tool do programowania, parametryzowania i diagnozowania.
 • Zintegrowane filtry sieciowe klasy A
 • Zintegrowany czoper hamowania (mechaniczny selektor hamowania) dla dynamicznego hamowania
 • Klasa ochrony IP20
 • Temperatura pracy od 0ºC do 45ºC przy znamionowych parametrach

2 niezależne przekaźniki/styczniki:

 • Jeden dla sterowania hamulcem bezpieczeństwa,
 • Drugi dla wskazania gotowości działania falownika wektorowego.

Niezależne złącza wtykowe:

 • wejście ENABLE -zezwolenie na ruch
 • niezależny przekaźnik gotowości do pracy – złącze gotowości do pracy przetwornicy częstotliwości

Strategia przeciwzakłóceniowa EMC

 • Metalowa obudowa falownika jako częśc strategii przeciwzakłóceniowej EMC producenta.
 • Ekranowanie promieniowania elektromagnetycznego poprzez zwiększenie odporności i redukcję promieniowania zakłóceń
 • Przednia część falownika wektorowego wykonana z trwałego tworzywa sztucznego
 • W przednim panelu zostały umocowane: klawiatura, wyświtlacz LED, moduł parametró aplikacji, interfej szeregowy dla komunikacji z PC i sloty kart opcjonalnych.
 • Część sterująca została wydzielona od części mocy dla wyeliminowania wenwętrznych zakłóceń.

Falowniki wektorowe MDS5000 posiadają wbudowaną bibliotekę serwosilników (silników synchronicznych) ED/EK/EZ i EZF i elektrycznych silników asynchronicznych MGS/IEC firmy STÖBER

 • Falowniki wektorowe MDS5000 pozwalają dodatkowow na konfigurację dowolnego silnika

Standardowo serwofalowniki MDS5000 wyposażone są w 4 zestawy parametrów np:

 • dla sterowania jednym silnikiem serwo lub asynchronicznym
 • dla sterowania sekwencyjnego 4 serwosilnikami z czterema zestawami parametrów.
 • dla sterowania sekwencyjnego dwoma silnikami asynchronicznymi z enkoderami i serwosilnikiem.

Zgodny z CE

 • Wszystkie serwofalowniki MDS5000 zgodne są z dyrektywami CE i spełniają kryteria dyrektywy niskonapięciowej EN50178
 • Standardowe wyposażenie serwofalowników zawiera olbrzymi pakiet przeciwzakłóceniowy, w tym filtr EMC przeciwzakłóceniowy, obudowę ze stali ocynkowanej.
 • Poziomy i pojęcia są zdefiniowane według normy IEC1131
 • Wszystkie falowniki noszą znak CE

Zgodny z UL i cUL

 • Serwofalowniki spełniają wymogi UL 508C i UL 840

Wydajniejszy procesor

 • Budowa oparta na 32bitowym RISC procesorze.
 • 125 µs – czas reakcji regulatora prądowego.
 • 500 µs – czas reakcji zadziałania pozycjonowania i regulacji prędkości obrotowej

Optymalne do sterowania:

 • serwosilników (silników synchronicznych z enkoderem),
 • silników asynchronicznych 3-fazowych z enkoderem

Sterowanie serwosilników (silników synchronicznych AC) na stałych magnesach:

 • z enkoderami absolutnymi EnDAT 2.1 Multi-turn (wielo-obrotowymi),
 • z enkoderami Singleturn (jedno-obrotowymi),
 • z resolwerami

3 rodzaje sterowania elektrycznych silników asynchronicznych trójfazowych AC:

 • U/f: sterowanie częstotliwościowe od 0 maks do 400Hz,
 • SLVC: sterowanie wektorowe od 0 do 100Hz,
 • VC: sterowanie wektorowe stało-momentowe w pętli sprzężenia zwrotnego z enkoderem od 0 do 100Hz

Cyfrowe złącze enkodera (gniazdo 15-pin) dla:

 • enkoderów EnDAT 2.1 Singleturn (jedno-obrotowych),
 • enkoderów absolutnych EnDat 2.1 Multiturn (wielo-obrotowych),
 • enkoderów absolutnych SSI,
 • enkoderów inkrementalnych HTL i TTL.

Złącze szeregowe / interfejs szeregowy

 • Dla komunikacji serwofalownika MDS5000 z komputerem PC
 • Dla komunikacji przemysłowej RS232 zgodnej z protokołem USS

Miejsce kart opcjonalnych* I/O – wejść/wyjść

 • SEA5001: standardowa karta I/O
 • XEA5001: rozszerzona karta I/O
 • REA5001: resolwerowa karta I/O

Opcjonalne moduły komunikacji przemysłowej*

 • CAN5000: CANopen DS301
 • DP5000: Profibus DP-V1
 • ECS5000: Ethercat
 • PN5000: Profinet

*Karty opcjonalne i moduły komunikacji przemysłowej opisane w dodatki/akcesoria

Moduły zaciskowe I/O – wejść/wyjść

 • Wszyskie karty opcjonalne wyposażone są w sprężynowe zaciski wtykowe

Niezawodność i odporność na przeciążenia

 • Przeciążalność do 250% prądu znamionowego w 2s

Ochrona silnika

 • Pełna ochrona termiczna silnika synchronicznego (serwosilnika) i asynchronicznego,
 • Zintegrowany czoper hamowania

Obsługa serwofalowników

 • Przejrzysty, niezakodowany, dwurzędowy wyświetlacz
 • Czytelna, ośmio przyciskowa klawiatura z funkcją jazdy ręcznej.
 • Możliwość wykonywania jazdy ręcznej z klawiatury bez programowania serwo falownika.
 • Interfejs szeregowy RS232 zgodny z protokołem USS (max. prędkość 115.200 bit/s)
 • RS232 do komunikacji i programowania serwo falownika za pomocą programu POSITool
 • PARAMODUL – przenośna kość pamięci aplikacji
 • Diody LED sygnalizujące stan pracy przetwornicy
 • Wejścia / wyjścia analogowe i binarne dowolnie programowalne.

PARAMODUL

 • Wymienna kość pamięci parametrów aplikacji falownika pozycjonującego.
 • Bardzo przyjazny serwisowi.
 • Wymiana serwonapędu bez przeprogramywania, bez komputera
 • Nie potrzebna wiedza eksperta do wymiany przetwornicy na nową.
 • Czerwony PARAMODUL – 1MB pamięci
 • Purpurowy PARAMODUL – 2MB pamięci
 • przejęcie parametrów przez „plug & go”

Rozdzielone zasilanie części sterującej

 • Rozdzielone przestrzennie zasilanie falownika i silnika

Przyłącza serwonapędu POSIDRIVE MDS5000 dostępne od spodu obudowy

 • Bezpośrednie złącze dla hamulca bezpieczeństwa
 • Przekaźnik dla bezpośredniego sterowania hamulcem
 • Pełna ochrona termiczna serwosilnika i silnika asynchronicznego
 • Przyłącze dla czujnika temperaturowego PTC – termistora
 • Od dołu przetwornicy zasilanie silnika
 • Złącze dla rezystora hamowania
 • Możliwość sprzężenia stopni pośrednich przetwornicy DC-Link.

Prosty montaż

 • Metalowa obudowa ze stali ocynkowanej
 • Pionowa zabudowa falowników w szafie elektrycznej
 • Możliwość zabudowy serwo falowników jeden obok drugiego

Software POSITool pod Windows

 • Bezpłatny software POSI-Tool do programowania, parametryzowania i diagnozowania.

4 rodzaje regulacji:

 • sterowanie prędkościowe (regulacja prędkości obrotowej),
 • sterowanie położeniowe zgodne ze standardem PLCopen (pozycjonowanie),
 • sterowanie momentowe (regulacja momentu obrotowego),
 • sterowanie częstotliwościowe (częstotliwość i kierunek).

Niektóre możliwości programowe serwonapędów MDS5000:

 • symulacja sygnałów enkodera TTL, HTL, SSI
 • symulacja sygnałów silnika krokowego
 • pozycjonowanie blokowe (maks.256 różnych pozycji i prędkości) i komendowe
 • pozycjonowanie na zewnętrzny enkoder
 • synchronizacja napędów MASTER-SLAVE (elektryczna przekładnia, elektryczny wał)Serwoprzetwornica MDS5000 ze sterownikiem ruchu

Typ
Grupa wlk. Prąd znam. I2N
[A],Częstotliwość
taktowania (4 kHz)
Prąd zna. I2N
[A],Częstotliwość
taktowania (8 kHz)
Wymiary
[mm]
MDS5007A 0 4 3 300 x 70 x 175
MDS5008A 0 2,3 1,7 300 x 70 x 175
MDS5015A 0 4,5 3,4 300 x 70 x 175
MDS5040A 1 10 6 300 x 70 x 260
MDS5075A 1 16 10 300 x 70 x 260
MDS5110A 2 22 14 300 x 105 x 260
MDS5150A 2 32 20 300 x 105 x 260
MDS5220A 3 44 30 382,5 x 190 x 276
MDS5370A 3 70 50 382,5 x 190 x 276
MDS5450A 3 85 60 382,5 x 190 x 276

Katalogi

443136_en_02_KAT_Asynchrongetriebemotoren.pdf – Katalog motoreduktorów IE3 firmy Stober z falownikami wektorowymi w j.angielskim